Driftsprinsipp I en lobe pumpe

Nakakin lobe pumpe er en positiv fortrenger pumpe. De to lobene på en parallell aksel drives i motsatt retning av hverandre gjennom et synkront gir. De er ikke i berøring med så vel hverandre som pumpehus. Klaring mellom rotor og pumpehus er den eneste tetningen mellom kamrene som transporterer væsken, denne må derfor være minimal. Væsketransporten er skånsom med lite pulsering. Til og med partikler kan pumpes med en lobe pumpe.