Werkingsprincipe van een lobbenpomp

De lobbenpompen van Nakakin werken volgens het verdringingsprincipe. De twee rotors op de parallelle as bewegen via een synchroonaandrijving en draaien in tegengestelde richting van elkaar. Ze raken noch elkaar, noch de behuizing. De afdichting van de kamers welke het te verpompen medium bevatten, geschiedt door de ruimte tussen de behuizing en rotor zo klein mogelijk te houden. Het transport verloopt langzaam en met lage pulsatie. De lobbenpomp kan zelfs deeltjes transporteren.